Wojewódzki sukces informatyków i logistyków z ZSP nr 3

Image
Image

Dużym sukcesem dla uczniów ZSP nr 3 w Malborku kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik logistyk zakończyła się 3 edycja Konkursu Zawodowego "Razem do zawodu", kierowanego do uczniów pomorskich szkół zawodowych, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku.

 Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych.

Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystując wiedzę oraz umiejętności w jednej z kluczowych branż konkursu metodą projektu edukacyjnego.

W branży ICT i elektronika zespół w składzie: Alan Kalkowski, Marcin Wang, Adrian Szymański, Julia Tałaj, Zuzanna Prządka z projektem "Kontroler do gier typu Beatmania IIDX/BMS" pod opieką Pana Tomasza Kardasza zajął III miejsce.

W tym projekcie wykorzystując tylko własne ręce uczniowie stworzyli sprzęt, który jest funkcjonalny w 100%. Oczywiście nie obyło się bez problemów takich jak na przykład drogie części, czy sprowadzanie ich z Chin. Jednakże efekt finalny okazał się zadowalający.

W branży Transport, logistyka, motoryzacja i przemysł morski:

- zespół w składzie Kacper Gustaw, Mateusz Paszkowski, Miłosz Sulikowski, Jakub Szymański z projektem "Skracanie kanałów dystrybucji w oparciu o produkty ekologiczne" pod opieką Pani Ewy Sajkowskiej zajął III miejsce oraz

- zespół w składzie Jakub Chlebowski, Łukasz Dłużak, Bartłomiej Kopyciński, Hubert Zaborowski, Konrad Zimiński z projektem "Port malborski zapleczem dla portu elbląskiego" pod opieką Pani Ewy Sajkowskiej zdobył wyróżnienie.

Pierwszy z projektów w branży logistycznej pozwolił przybliżyć, jak wygląda i na czym opiera się rolnictwo ekologiczne. Pokazał w jaki sposób rolnik stosujący taki typ produkcji może maksymalnie zwiększyć zysk z tytułu sprzedaży tego rodzaju produktów, za pośrednictwem skrócenia kanału dystrybucji. Uczniowie przedstawili również alternatywne drogi dotarcia do klienta w sposób bezpośredni oraz pokazali co trzeba zrobić aby założyć działalność rolniczą.

W drugim projekcie zespół opowiedział o historii portu malborskiego, przedstawił aktualną infrastrukturę oraz jakie inwestycje będą potrzebne dla dalszego utrzymania i ewentualnego rozwoju portu. Wspomnieli także o wdrażanym w życie projekcie przekopu Mierzei Wiślanej i jej wpływ na transport morski i znaczenie dla naszego portu. Duże podziękowania należą się także dla Pani Moniki Sasin, która z ramienia Urzędu Miasta Malborka pomogła uczniom w dopracowaniu szczegółów dotyczących wcześniejszej działalności portu malborskiego.

 

Wspomnieć należy o tym, że sam konkurs składał się z 4 etapów tj:

I etap - zgłoszenie projektu do konkursu

II etap - nadesłanie Karty Projektu

III etap - analiza nadesłanych Kart Projektu pod względem formalnym i merytorycznym

IV etap - prezentacja zakwalifikowanych prac przed Komisją Konkursową.

Etap czwarty, w tym roku wyjątkowo, ze względu na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną, odbył się za pośrednictwem platformy do spotkań ClickMeeting. Młodzież podczas prezentacji musiała dodatkowo odpowiedzieć na pytania zadawane przez komisję konkursową, która oceniała między innymi: staranność prezentacji, logiczną konstrukcję wystąpienia, kreatywność oraz zaangażowanie wszystkich członków zespołu.

 

Tekst i zdjęcia: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.