Uczeń I LO wyróżniony Nagrodą Starosty. Brawa dla Janka!

Image
Image

Mamy przyjemność poinformować, że dwaj absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza: Michał Zdziennicki oraz Jan Zapolski-Downar zostali wyróżnieni Nagrodą Starosty Powiatu Malborskiego dla najlepszego absolwenta liceum. Nagrody te przyznawane są co roku na wniosek kapituły po przeanalizowaniu wniosków i kandydatur zgłoszonych przez dyrektorów wszystkich szkół średnich w dwóch kategoriach: nagroda dla najlepszego absolwenta oraz nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie. Jesteśmy niezmiernie dumni, że w tym roku obydwie nagrody przypadły uczniom naszej szkoły i chcielibyśmy przybliżyć ich sylwetki oraz dokonania.

            Jan Zapolski - Downar jest osobą od lat angażującą się w życie społeczne szkoły, miasta, powiatu, województwa i kraju. Podczas nauki w I LO w Malborku pełnił funkcję  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przez dwie kadencje. Równolegle był radnym Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Realizował wiele zadań, angażował się w projekty społeczne, akcje charytatywne, spektakle, był inicjatorem wielu dodatkowych przedsięwzięć, współpracując z Samorządami Uczniowskimi innych szkół. Opracował dwa projekty w ramach MBOJ, które pomyślnie przeszły etap głosowania. Zorganizował w Malborku pierwszą Konferencję Samorządów Uczniowskich oraz reaktywował Młodzieżową Radę Województwa Pomorskiego. Wraz z grupą młodzieży zrealizował z sukcesem dwa projekty społeczne: Restart Młodości – projekt zakładający wspólne spotkania młodzieży z osobami starszymi w celu uniknięcia konfliktu pokoleń oraz After Graduation – aplikację mobilną, która wyszukiwała młodym ludziom miejsca pracy i stażu. Dodatkowo był  moderatorem międzyszkolnej debaty Hejt oraz mowa nienawiści. Reprezentując województwo pomorskie Jan Zapolski - Downar brał aktywny udział w wielu konferencjach młodzieżowych, np. Ideathon, był posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2018 r., brał udział w pierwszych i drugich obradach Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dyrekcja i grono pedagogiczne I LO w Malborku

serdecznie gratulują nagrodzonym absolwentom

 

Tekst i zdjęcia: I LO


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.