Najlepszy Absolwent w powiecie z ZSP nr 3

Image

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Malborskiego określającą zasady przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski decyzją Kapituły Wyróżnień Absolwentów tytuł Najlepszego Absolwenta technikum uzyskał Łukasz Borkowski, absolwent Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 kształcący się w zawodzie technik informatyk.

Łukasz Borkowski spełnił kryterium niezbędne do nominacji prezentując na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 4,96 oraz uczestnicząc w konkursach i życiu społecznym szkoły i rejonu przez cały okres nauki. Łukasz to osoba odznaczająca się wysoką kulturą osobistą, sumiennością w wykonywaniu powierzonych zadań, stanowi autorytet dla pozostałych uczniów. Postrzegany przez nauczycieli nie tylko jako wzorowy uczeń, ale także lojalny i elokwentny. Organizował pomoc koleżeńską dla uczniów mających problemy w nauce matematyki przez cztery lata.

W roku szkolnym 2018/2019 uczeń otrzymywał stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych. Przez trzy lata (klasa pierwsza, druga i trzecia) otrzymywał stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego. Przez wszystkie lata nauki każdą klasę kończył świadectwem z wyróżnieniem.

Uczeń przez cztery lata nauki wzorowo pełnił funkcję łącznika z biblioteką, w związku z czym podczas zajęć z wychowawcą zachęcał rówieśników do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i zapoznawania się z nowościami wydawniczymi. Wspierał działania Samorządu Uczniowskiego poprzez włączanie się w akcje charytatywne: zbiórka zabawek dla podopiecznych PCPR, karmy dla zwierząt. Włączał się także w organizację Dni Otwartych Szkoły. Angażował się w życie szkoły i klasy poprzez udział w konkursach: był dwukrotnym laureatem Szkolnego Konkursu o Tytuł Mistrza Matematyki, reprezentował klasę w Konkursie Pieśni Patriotycznej. Brał czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, takich jak Dzień Edukacji Narodowej i Jasełka Bożonarodzeniowe.

Swoją działalność rozszerzył również na rzecz środowiska lokalnego. Sprostał potrzebom chwili i w okresie kwarantanny stał się współtwórcą aplikacji Bringup umożliwiającej zakupy spożywcze na terenie Malborka i Dzierzgonia przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Tekst i zdjęcie: ZSP nr 3


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.