Klasa językowa z elementami turystyki w I LO

Image
Image

Profil przygotowuje uczniów między innymi do studiów z zakresu języka obcego. Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli  z powodzeniem na studiowanie również takich kierunków, jak: ekonomia, handel i marketing, zarządzanie, reklama, logistyka, geografia, geologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, geodezja, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe.

 

Jednym z elementów edukacji będzie uczestnictwo w wycieczkach, rajdach, zajęciach terenowych. Nauka w tej klasie może stać się okazją do poznania ważnych ze względów geograficznych i historycznych miejsc w regionie, w Polsce i w Europie. Przedmioty wiodące to: geografia, język angielski i język hiszpański. Dodatkowo dla tego profilu zostały przewidziane zajęcia z turystyki regionu i elementów edukacji muzycznej.

Klasa językowa z elementami turystyki (geografia, język angielski, język hiszpański – 30 uczniów)

 

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

 

 

Tekst i zdjęcia: I LO

 


© {2019} Powiat Malborski. Wszystkie prawa zastrzeżone.